มาตรฐานรถโดยสาร

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.1 (ก) VIP 30 ที่นั่ง

ม.1 (ก) VIP 30 ที่นั่ง

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 30 ที่นั่ง
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง

ม.1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 24 ที่นั่ง
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.4 (ก) VIP

ม.4 (ก) VIP

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.4 (พ)

ม.4 (พ)

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง, 2 ชั้น
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.1 (ข) 42 ที่นั่ง

ม.1 (ข) 42 ที่นั่ง

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 42 ที่นั่ง
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.1 (ข) 40 ที่นั่ง

ม.1 (ข) 40 ที่นั่ง

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.4 (ข)

ม.4 (ข)

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 50 ที่นั่ง, 2 ชั้น
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
 • มีห้องสุขภัณฑ์
การบริการ
 • พนักงานต้อนรับ
 • อาหาร และเครื่องดื่ม

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.4 (ค)

ม.4 (ค)

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 2 : 55 ที่นั่ง, 2 ชั้น
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. ม.2

ม.2

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 2 : 46 ที่นั่ง

มาตรฐานรถโดยสาร บขส. รถโดยสารระหว่างประเทศ

รถโดยสารระหว่างประเทศ

คุณลักษณะ

 • รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง
 • เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา

© 2015 PNS Innovation. All Rights Reserved.
จองตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 จองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที
www.pns-allthai.com จองตั๋วรถทัวร์, จองตั๋วบขส, จองตั๋วรถบขส, จองตั๋วออนไลน์, จองตั๋วรถโดยสาร, จองตั๋วล่วงหน้า, บขส, 999, รถทัวร์, ตารางรถ, เวลาเดินรถ, ราคารถทัวร์ 0-2872-1777