ขั้นตอนการจอง...
1. เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
2. ค้นหาเส้นทางรถโดยสาร บขส.
 • เลือกประเภทการเดินทาง ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว
 • เลือกจังหวัดต้นทาง และจุดขึ้นรถ
 • เลือกจังหวัดปลายทาง และจุดลงรถ
 • เลือกวันที่ออกเดินทาง (กรณีเลือกเดินทางแบบ ไป-กลับ กรุณาเลือกวันที่เดินทางกลับด้วย)
 • คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส. เที่ยวไป (กรณีเลือกเดินทางแบบ ไป-กลับ กรุณาเลือกเที่ยวกลับด้วย)
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ เที่ยวไป (กรณีเลือกเดินทางแบบ ไป-กลับ กรุณาเลือกที่นั่งเที่ยวกลับด้วย)
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้โดยสาร
 • กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • ทำเครื่องหมายในช่องว่าง "เงื่อนไขและข้อกำหนด"
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่ง กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตออนไลน์
• ชำระผ่าน K-Payment Gateway
 1. เข้าเมนู ตรวจสอบการจอง
 2. ใส่รหัสชำระเงิน หรือรหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง
 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบการจอง
 4. หากสถานะการจองเป็น สถานะรอการชำระเงิน
 5. คลิกเพื่อชำระค่าบริการได้ที่แถบ "ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตออนไลน์"
 6. เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย K-Payment Gateway เพื่อชำระเงิน
 7. ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 8. สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
สำหรับลูกค้าเพิ่งเคยชำระเงินผ่านบัตรเดบิตเป็นครั้งแรก จะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์ก่อน เพื่อให้บัตรของคุณชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้
1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกรุงไทย
 • ไปที่ https://goo.gl/7Fsk3f
 • ติดต่อสอบถาม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-111-1111 (24 ชั่วโมง)
3. ธนาคารกสิกรไทย 4. ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระเงินผ่านจุดรับชำระ
1. ชำระที่ แฟมิลี่มาร์ท หรือจุดรับชำระที่มีเครื่องหมาย CenPay

 • คลิกปุ่ม ใบแจ้งการชำระเงิน ชําระเงินด้วยบาร์โค้ด หรือแจ้งรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก)
 • แจ้งพนักงานแคชเชียร์ "ต้องการชำระเงิน ค่าโดยสาร บขส."
  • เข้าเมนู "จ่ายบิล (Pay Bill)"
  • เลือกรายการ "บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด (ค่าโดยสาร บขส.)"
  • เลือกรายการ "ค่าโดยสาร บขส."
  • ใส่รหัสการชำระเงิน 10 หลัก ที่ใช้ในการจองของลูกค้า
  • ตรวจสอบ แจ้งจำนวนเงินรับชำระให้ลูกค้า
  • ใส่เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ยืนยันการรับชำระเงิน และนำใบเสร็จให้ลูกค้า
 • ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS และใบเสร็จ เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 • เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 • ตรวจสอบการจองได้ที่เว็บไซต์
 • สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
จุดรับชำระ CenPay พบได้ที่...

2. จุดรับชำระในบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา

 • คลิกปุ่ม ใบแจ้งการชำระเงิน ชําระเงินด้วยบาร์โค้ด หรือแจ้งรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก)
 • แจ้งพนักงานแคชเชียร์ "ต้องการชำระเงิน ค่าโดยสาร บขส."
  • เข้าเมนู "รับชำระเงิน"
  • เลือกรายการ "บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด (ค่าโดยสาร บขส.)"
  • เลือกรายการ "ค่าโดยสาร บขส."
  • ใส่รหัสการชำระเงิน 10 หลัก และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการจองของลูกค้า
  • ตรวจสอบ แจ้งชื่อผู้โดยสาร และจำนวนเงิน ก่อนรับชำระเงิน
  • ยืนยันการรับชำระเงิน และนำใบเสร็จให้ลูกค้า
 • ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS และใบเสร็จ เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 • เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 • ตรวจสอบการจองได้ที่เว็บไซต์
 • สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย

ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ กำหนดการเดินทาง เพื่อดูเลขที่บัญชี
 2. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท (เลขที่บัญชี) ตามในแผ่นภาพ
 3. แจ้งการโอนเงินที่ Line @bus999 (เท่านั้น) ก่อนเวลา 23:30น. ของวันที่ทำรายการจอง โดย
  • ส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • แจ้งรหัสชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก)
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการชำระเงินของท่านในระบบออนไลน์
 5. ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 6. ตรวจสอบการจองได้ที่เว็บไซต์
 7. สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
 • กรณีเดินทางในวันที่จองตั๋ว โปรดแจ้งการโอนก่อนหมดเวลาชำระเงิน อย่างน้อย 15 นาที
• รับตั๋วโดยสาร โดยแจ้งรหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) และ/หรือ หลักฐานการชำระเงิน
 • รับตั๋วล่างหน้า สามารถรับตั๋วโดยสารได้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
 • รับตั๋วในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งต้นทางที่ขึ้นรถ
• พิมพ์ตั๋วด้วยตนเอง โดยสั่งพิมพ์ตั๋ว E-Ticket ผ่านทางเว็บไซต์
 1. เข้าเมนู ตรวจสอบการจอง
 2. ใส่รหัสชำระเงิน หรือรหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง
 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบการจอง
 4. หากสถานะการจองเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
 5. คลิกโหลดตั๋วโดยสารตามที่นั่งได้ที่แถบ "ข้อมูลการเดินทาง"
 6. พิมพ์ตั๋วเดินทางขนาด A4 เพื่อใช้ขึ้นรถโดยสาร บขส.
 • หมายเหตุ : กรณี E-Ticket ยังไม่ได้ระบุ เลขที่ชานชาลา สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ บขส. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. 999 ออนไลน์ จองตั๋วล่วงหน้า ตรวจสอบเที่ยววิ่ง ตรวจสอบตารางเดินรถ หมอชิต สายใต้ใหม่ เอกมัย รังสิต

© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 0-2872-1777 Line @bus999 บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที