ขั้นตอนการจอง...
1. เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
2. ค้นหาเส้นทางรถโดยสาร บขส.
 • เลือกประเภทการเดินทาง ไป-กลับ หรือ เที่ยวเดียว
 • เลือกจังหวัดต้นทาง และจุดขึ้นรถ
 • เลือกจังหวัดปลายทาง และจุดลงรถ
 • เลือกวันที่ออกเดินทาง (กรณีเลือกเดินทางแบบ ไป-กลับ กรุณาเลือกวันที่เดินทางกลับด้วย)
 • คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส. เที่ยวไป (กรณีเลือกเดินทางแบบ ไป-กลับ กรุณาเลือกเที่ยวกลับด้วย)
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ เที่ยวไป (กรณีเลือกเดินทางแบบ ไป-กลับ กรุณาเลือกที่นั่งเที่ยวกลับด้วย)
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้โดยสาร
 • กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • ทำเครื่องหมายในช่องว่าง "เงื่อนไขและข้อกำหนด"
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่ง กรุณาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตออนไลน์
• ชำระผ่าน K-Payment Gateway
 1. เข้าเมนู ตรวจสอบการจอง
 2. ใส่รหัสชำระเงิน หรือรหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง
 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบการจอง
 4. หากสถานะการจองเป็น สถานะรอการชำระเงิน
 5. คลิกเพื่อชำระค่าบริการได้ที่แถบ "ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตออนไลน์"
 6. เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย K-Payment Gateway เพื่อชำระเงิน
 7. ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 8. สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
สำหรับลูกค้าเพิ่งเคยชำระเงินผ่านบัตรเดบิตเป็นครั้งแรก จะต้องเปิดบริการชำระเงินออนไลน์ก่อน เพื่อให้บัตรของคุณชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ได้
1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกรุงไทย
 • ไปที่ https://goo.gl/7Fsk3f
 • ติดต่อสอบถาม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-111-1111 (24 ชั่วโมง)
3. ธนาคารกสิกรไทย 4. ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น K-Mobile Banking PLUS
• บริการชำระเงินค่าโดยสาร บขส. ด้วยเบอร์มือถือ ที่ใช้บริการ K PLUS ชำระได้ทันที ในไม่กี่ขั้นตอน
 1. เข้าเมนู ตรวจสอบการจอง
 2. ใส่รหัสชำระเงิน หรือรหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง
 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบการจอง
 4. หากสถานะการจองเป็น สถานะรอการชำระเงิน
 5. คลิกเพื่อชำระค่าบริการได้ที่แถบ "ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น K-Mobile Banking PLUS"
 6. เข้าสู่หน้าระบบรักษาความปลอดภัย Pay PLUS เพื่อชำระเงิน
  1. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ชำระเงินที่ผูกกับบริการ K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย
  2. รับ Push Message เพื่อยืนยันรายละเอียดการชำระเงิน
  3. ระบบแสดงหน้า Log in เพื่อให้ผู้ชำระเงินใส่ PIN
  4. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการชำระเงิน
  5. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการชำระเงิน
 7. ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 8. สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย

ชำระเงินผ่าน QR Code ทางหน้าเว็บไซต์
• บริการชำระเงินค่าโดยสาร บขส. ผ่าน QR Code ด้วยแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
 1. เข้าเมนู ตรวจสอบการจอง
 2. ใส่รหัสชำระเงิน หรือรหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง
 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบการจอง
 4. หากสถานะการจองเป็น สถานะรอการชำระเงิน
 5. คลิกเพื่อชำระค่าบริการได้ที่แถบ "ชำระเงินผ่าน QR Code"
 6. ระบบจะแสดง QR Code สำหรับชำระเงิน
  1. เปิดแอพ Mobile Banking จากนั้นเลือกเมนู "สแกนจ่าย"
  2. สแกน QR Code ตรวจสอบยอด
  3. กด "ยืนยัน" เพื่อชำระเงิน
  4. ระบบแสดงหน้าจอการชำระเงินสำเร็จ
 7. ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 8. สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย

ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท
 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ กำหนดการเดินทาง เพื่อดูเลขที่บัญชี
 2. โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท (เลขที่บัญชี) ตามในแผ่นภาพ
 3. แจ้งการโอนเงินที่ Line @bus999 (เท่านั้น) ก่อนหมดเวลาชำระเงิน ตามที่ระบุในระบบการจองตั๋วโดยสาร โดย
  • ส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • แจ้งรหัสชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก)
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการชำระเงินของท่านในระบบออนไลน์
 5. ชำระเงินสำเร็จ จะได้รับการ ยืนยัน รหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) ทาง SMS เพื่อใช้ในการรับตั๋วโดยสาร
 6. ตรวจสอบการจองได้ที่เว็บไซต์
 7. สถานะการจองจะเปลี่ยนเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
 • โปรดแจ้งการโอนก่อนหมดเวลาชำระเงิน อย่างน้อย 15 นาที
• รับตั๋วโดยสาร โดยแจ้งรหัสการจอง (Booking ID 8 หลัก) และ/หรือ หลักฐานการชำระเงิน
 • รับตั๋วล่างหน้า สามารถรับตั๋วโดยสารได้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
 • รับตั๋วในวันเดินทาง ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ภายในสถานีขนส่งต้นทางที่ขึ้นรถ
• พิมพ์ตั๋วด้วยตนเอง โดยสั่งพิมพ์ตั๋ว E-Ticket ผ่านทางเว็บไซต์
 1. เข้าเมนู ตรวจสอบการจอง
 2. ใส่รหัสชำระเงิน หรือรหัสการจอง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการจอง
 3. คลิกปุ่ม ตรวจสอบการจอง
 4. หากสถานะการจองเป็น สถานะชำระเงินเรียบร้อย
 5. คลิกโหลดตั๋วโดยสารตามที่นั่งได้ที่แถบ "ข้อมูลการเดินทาง"
 6. พิมพ์ตั๋วเดินทางขนาด A4 เพื่อใช้ขึ้นรถโดยสาร บขส.
 • หมายเหตุ : กรณี E-Ticket ยังไม่ได้ระบุ เลขที่ชานชาลา สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ บขส. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. 999 ออนไลน์ จองตั๋วล่วงหน้า ตรวจสอบเที่ยววิ่ง ตรวจสอบตารางเดินรถ หมอชิต สายใต้ใหม่ เอกมัย รังสิต

© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 09 5454 6571-2 Line @bus999 บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที