คำถามที่พบบ่อย...
คำตอบ
ในการจองตั๋วโดยสาร ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยตั๋วโดยสารที่จำหน่ายไปแล้ว สามารถเลื่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้ เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ บขส. กำหนด

 • ยกเลิกการเดินทาง กรณีเดินทางภายในประเทศ
  • มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสาร หัก 10% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร ติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่ง
 • ยกเลิกการเดินทาง กรณีเดินทางระหว่างประเทศ
  • มีค่าธรรมเนียมการคืนตั๋วโดยสาร หัก 20% จากราคาหน้าตั๋วโดยสาร ติดต่อเพื่อทำการคืนตั๋วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ในสถานีขนส่ง

คำตอบ
ทางเว็บไซต์จำหน่ายเฉพาะตั๋วโดยสารในราคาปกติ จึงไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการยืนยันการใช้สิทธิได้ ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.
คำตอบ
กรณีผู้โดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอใช้สิทธิ ท่านจะต้องเป็นผู้เดินทางเอง และยื่นบัตรแสดงตน กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ภายในสถานี บขส. เท่านั้น ดังนั้นท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลด ในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ยกเว้นสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% ที่ได้รับจากการซื้อตั๋วโดยสารแบบ ไป-กลับ ในครั้งเดียว ตามเงื่อนไข บขส.

เงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้
 1. ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น
 2. สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
 3. สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
 4. สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 6. สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ จำนวน 121 จุด เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08:30น. - 17:30น.
คำตอบ
ระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้ 90 วัน (ขึ้นอยู่กับฝ่ายธุรกิจเดินรถของ บขส. เป็นผู้กำหนดจัดเที่ยววิ่งของแต่ละเส้นทาง)
คำตอบ
ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการจองตั๋วโดยสารของท่าน หากท่านยังคงต้องการเดินทาง ให้ท่านทำการจองใหม่อีกครั้ง และชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบ
หากท่านชำระเงินไม่ถูกต้อง เช่น ใส่รหัสการจองผิด ใส่จำนวนเงินผิด ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่าน ให้ท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 0-2872-1777
คำตอบ
หลังจากชำระเงินค่าตั๋วโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถ ให้ท่านนำหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงเพื่อรับตั๋วโดยสาร และบัตรรับประทานอาหารจากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที ก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ไปแสดงเพื่อรับตั๋วโดยสาร
คำตอบ
ถ้าพลาดเที่ยวรถ ท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลา หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู "ตรวจสอบการจอง" บนหน้าเว็บไซต์
คำตอบ

เบอร์โทรศัพท์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เบอร์โทรศัพท์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอื่นๆ คลิกเลย

คำตอบ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หมอชิต สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย ขนส่งผู้โดยสารรังสิต
 • https://goo.gl/maps/oD2cTnAY9ks
 • ซอยบุญคุ้ม ตรงข้ามสำนักบริหารเงินตรา รังสิต (โรงกษาปณ์)
สถานีรถโดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร
 • https://goo.gl/maps/QwaHtXWRPEu
 • อยู่ติดกับโรงเรียนการบินพลเรือน ตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร
 • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต ออกทางประตู 2 (ประมาณ 150 เมตร)
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสวนจตุจักร ออกทางประตู 4 (ประมาณ 200 เมตร)
คำตอบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งพัสดุภัณฑ์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 โทร. 0-2537-8480
 • สถานีเดินรถสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี) โทร. 0-2422-4413
 • สถานีเดินรถรังสิต โทร. 0-2901-2673
* บขส. เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04:30น. - 22:30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
* ไม่รับฝากสิ่งผิดกฏหมาย น้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอันตราย สัตว์ และสิ่งของมีค่าต่างๆ
คำตอบ
บขส. ได้ขยายเวลาดำเนินโครงการ "บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก" ด้วยการให้บริการส่งนมแม่แช่แข็ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ "One day One night" ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้ใช้บริการ สามารถฝากส่งนมแม่แช่แข็ง ได้ที่ งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร, สายใต้ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถในส่วนภูมิภาคของ บขส. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ "บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก" ต้องเตรียมเอกสารใบสูติบัตรบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนจัดส่งนมแม่ฟรี

ติดต่อสอบถาม งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ โทร. 0-2537-8480

© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 0-2872-1777 Line @bus999 จองตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด จองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที