การเลือก ต้นทาง และจุดขึ้นรถ
1. จังหวัดต้นทาง เลือก "กรุงเทพมหานคร"
 • จุดขึ้นรถ เลือก "กรุงเทพฯ"
 • เลือก จังหวัดปลายทาง
 • เลือก จุดลงรถปลายทาง
2. เลือกวันที่ออกเดินทาง
 • ยืนยันการค้นหา คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส.
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้โดยสาร
 • กรณีต้องการเปลี่ยนจุดขึ้นรถ เป็น รังสิต, นวนคร, อยุธยา, อ่างทอง สามารถเปลี่ยนได้ที่ "จุดที่ลูกค้าต้องการขึ้นรถ" ในช่องข้อมูลการเดินทาง
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
1. จังหวัดต้นทาง
 • เลือก จุดขึ้นรถ
 • จังหวัดปลายทาง เลือก "กรุงเทพมหานคร"
 • จุดลงรถปลายทาง เลือก "กรุงเทพฯ"
2. เลือกวันที่ออกเดินทาง
 • ยืนยันการค้นหา คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส.
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้โดยสาร
 • ยืนยัน จุดขึ้นรถ อีกครั้ง ได้ที่ "จุดที่ลูกค้าต้องการขึ้นรถ" ในช่องข้อมูลการเดินทาง
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
1. จังหวัดต้นทาง เลือก "กรุงเทพมหานคร"
 • จุดขึ้นรถ เลือก "กรุงเทพฯ"
 • เลือก จังหวัดปลายทาง
 • เลือก จุดลงรถปลายทาง
2. เลือกวันที่ออกเดินทาง
 • ยืนยันการค้นหา คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส.
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้โดยสาร
 • กรณีต้องการเปลี่ยนจุดขึ้นรถ เป็น รังสิต, นวนคร, วังน้อย, สระบุรี, นครราชสีมา สามารถเปลี่ยนได้ที่ "จุดที่ลูกค้าต้องการขึ้นรถ" ในช่องข้อมูลการเดินทาง
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
1. จังหวัดต้นทาง
 • เลือก จุดขึ้นรถ
 • จังหวัดปลายทาง เลือก "กรุงเทพมหานคร"
 • จุดลงรถปลายทาง เลือก "กรุงเทพฯ"
2. เลือกวันที่ออกเดินทาง
 • ยืนยันการค้นหา คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส.
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้โดยสาร
 • ยืนยัน จุดขึ้นรถ อีกครั้ง ได้ที่ "จุดที่ลูกค้าต้องการขึ้นรถ" ในช่องข้อมูลการเดินทาง
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
1. จังหวัดต้นทาง เลือก "กรุงเทพมหานคร"
 • จุดขึ้นรถ เลือก "กรุงเทพฯ"
 • เลือก จังหวัดปลายทาง
 • เลือก จุดลงรถปลายทาง
2. เลือกวันที่ออกเดินทาง
 • ยืนยันการค้นหา คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส.
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้โดยสาร
 • กรณีต้องการเปลี่ยนจุดขึ้นรถ เป็น สายใต้ใหม่, มหาชัย, เพชรบุรี, ประจวบฯ สามารถเปลี่ยนได้ที่ "จุดที่ลูกค้าต้องการขึ้นรถ" ในช่องข้อมูลการเดินทาง
 • รถโดยสารที่ออกจาก ต้นทาง "หมอชิต 2" ทุกคันจะเข้ารับผู้โดยสารที่ "สายใต้ใหม่" แต่รถโดยสารที่ออกจาก ต้นทาง "สายใต้ใหม่" จะไม่เข้าไปรับที่ "หมอชิต 2"
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน
1. จังหวัดต้นทาง
 • เลือก จุดขึ้นรถ
 • จังหวัดปลายทาง เลือก "กรุงเทพมหานคร"
 • จุดลงรถปลายทาง เลือก "กรุงเทพฯ"
2. เลือกวันที่ออกเดินทาง
 • ยืนยันการค้นหา คลิกปุ่ม ค้นหาเที่ยวรถ
3. เลือกเที่ยววิ่งรถโดยสาร บขส.
 • ยืนยันการเลือกเที่ยวรถ คลิกปุ่ม เลือกที่นั่ง
4. เลือกที่นั่งที่ต้องการ
 • ยืนยันการเลือกที่นั่ง คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร
5. กรอกรายละเอียด ข้อมูลผู้โดยสาร
 • ยืนยัน จุดขึ้นรถ อีกครั้ง ได้ที่ "จุดที่ลูกค้าต้องการขึ้นรถ" ในช่องข้อมูลการเดินทาง
 • ยืนยันข้อมูลผู้โดยสาร คลิกปุ่ม ยืนยันการจอง
6. รับรหัสการชำระเงิน (Pay Code 10 หลัก) ตรวจสอบข้อมูล และเลือกวิธีการชำระเงิน

line @bus999 บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. 999 ออนไลน์ จองตั๋วล่วงหน้า ตรวจสอบเที่ยววิ่ง ตรวจสอบตารางเดินรถ หมอชิต สายใต้ใหม่ เอกมัย รังสิต

© 2019 pns-allthai.com by CC Good Service Co., Ltd. All Rights Reserved.
www.pns-allthai.com 0-2872-1777 Line @bus999 บริษัท ซีซี กู๊ด เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร บขส. 999 บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการจองตั๋วรถทัวร์ บขส. ตรวจสอบเที่ยวรถ จองตั๋วล่วงหน้า ไม่ต้องต่อคิว เลือกที่นั่งได้เอง หลากหลายช่องทางรับชำระเงิน พิมพ์ตั๋ว E-ticket ขึ้นรถได้ทันที